Personvern

Vi registrerer IP adresse, browser og operativsystem for å kunne optimalisere sidene våre. Alle kundeopplysninger behandles konfidensielt, og vil aldri under noen omstendighet bli videreformidlet til en tredjepart.