Automasjon - miltronicnorway.lappgroup.com

Automasjon

I høykostland som Norge spiller automatisering en nøkkelrolle for at bedrifter skal lykkes.

120803 Konstanz ecolar Solarhaus 122

Vi har lang erfaring innen produkter for automatisering. Våre kabler og vårt rikholdige tilbehørsprogram har bevist sin pålitelighet gjennom mer enn 45 år.

Fordelen for deg– alt fra en leverandør!

Vi kan tilby systemløsninger for bus- og nettverkskabler med tilhørende kontakter og plugger, også aktive busmoduler og noder.

Kablene leveres i mange varianter, både for innendørs- og utendørs bruk. For fast eller fleksbel montasje, også for kabelkjeder.