RoHS & REACH - miltronicnorway.lappgroup.com

RoHS & REACH

Generelt om våre produkter

RoHS II
LAPP Norway (Miltronic) bekrefter at våre produkter leveres i henhold til de bestemmelser som gjelder i RoHS II-direktivet.

RoHS II dokument

REACH ("kjemikalieregelverket")
Produkter som leveres av LAPP Norway (Miltronic) er varer/ferdige produkter. Vi hverken framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier og har dermed ikke registreringsplikt.

REACH dokument

Conflict Minerals

Våre produkter er produsert i henhold til internasjonale regler mht "responsible sourching"

Conflict Minerals - oppdatert sept 2015

Asbest

Våre produkter er 100% frie for Asbest.

Bekreftelse asbestfrie produkter

Dersom du trenger dokumentasjon på spesifikke produkter, send en forespørsel her så hjelper vi deg.

Eksempel på dokumentasjon