Kvalitet og miljø - miltronicnorway.lappgroup.com

Kvalitet og miljø

Miltronic AS - Kvalitets- og miljøpolitikk

Lager


Miltronic har som målsetning å levere trygghet for alle parter gjennom kvalitet og kompetanse. Vi ønsker å være en god arbeidsgiver og leverandør og integrerer hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle selskapets aktiviteter.
Miltronic har en tydelig miljøprofil og skal ha en kontinuerlig forbedring for å ivareta miljøet internt og eksternt. Vi forplikter oss til å overholde lovfestede regler, og setter også egne interne mål utover lovfestede regler.
For oss er miljø viktig og vi handler derfor hovedsakelig med leverandører som har en tydelig miljøprofil.

Vi skal gjennom profesjonalitet, fleksibilitet, langsiktighet og kvalifisert rådgiving sikre at virksomheten oppfyller kravene til kundene, medarbeiderne, leverandørene, samarbeidspartnerne og andre interessenter.

Vi er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 og miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004.

Vi har også prekvalifisering fra Achilles og TransQ som leverandør til henholdsvis oljebransjen og transportsektoren