CPR

CPR dierktivet EN50575

Her finner du ytelseserklæringer for nedlastning fra Lapp Kabel angående CPR direktivet (Byggevareforordningen) ifølge EU direktiv Nr. 305/2011 innenfor rammen av EN 50575:2014 + A1:2016:

Installasjonskabel, signalkabel og kommunikasjonskabel for permanent installasjon i bygninger. For eksempel til belysning, ventilasjon og varme.

Ytelseserklæringene (DoP) finnes foreløpig på engelsk og tysk. Norske er under utarbeidelse.

Dokumentene finner du på to måter:

  1. Via produktnavnet i tabellen
  2. Via denne listen over Lapp-artikkelnummer der du finner DoP dokumentnummer og CPR klassifisering.

I informasjonspakken er også en Readme-Teksttfil til orientering.

OBS! Innen hvert produktnavn kan det være ulike CPR-klasser avhengig av resultatet av branntestene.

Svar på de vanligste spørsmålene finner du her i LAPP sin FAQ (på engelsk).